Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye

Menza befizetés


Menza pótbefizetés a nappalis diákoknak szeptember 3. csütörtök 13 és 17 óra között.

 

Az iskola új ügyfélfogadási rendje:

 

Hétfőtől csütörtökig 10-11 óra között délelőtt, és 14.30-16.30 között délután.

Péntekenként 9-12 között délelőtt.

Tanévkezdés


Kedves tanulók!
 
A másodéveseknek (12.ELADÓe, 12.SZOGe, 12.SZOGeK, 14.IRGe, 14.IDVe, 14.LOGÜe, 14.PSZÜe) és a gimnáziumi 12. évfolyamnak szeptember 1-től az órarendnek megfelelően megkezdődik a tanítás. Az órarendet az osztályfőnökök megküldték az osztályoknak.

A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók


Kedves tanulók!

A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalók a következők:

A tanévnyitó időpontja a nappali tagozatosoknak szeptember 1. kedd, reggel 8 óra. Kérjük, hogy minden 9. és 10. évfolyamos tanuló ünnepi öltözékben 7.30-ra érkezzen az iskolába, mivel még reggel megkapják a kezdőcsomagot.  A tanévnyitóra a szülőket is szeretettel várjuk!

A tankönyvek osztása augusztus 24. és augusztus 26. lesz 9 és 15 óra között.. Idén a fizetős tanulók a csekket a tankönyvekkel együtt kapják, ezért kérjük, hogy ők szülővel együtt jöjjenek, mivel a szülőnek kell aláírnia, hogy átvette a tankönyvcsomagot. Ingyenes tanulók esetében nincs szükség szülői jelenlétre.

A menza befizetésére is ezeken a napokon lesz lehetőség.

A javítóvizsgák a nappali és az esti tagozatnak is augusztus 25, 15 óra! Kérjük a pontos megjelenést!

Az összefüggő szakmai gyakorlat igazolását kérjük augusztus utolsó hetében leadni a titkárságon! Ennek hiányában a tanuló nem léphet következő évfolyamba.

Első tanítási nap: szeptember 1.

Igazolás szakmai gyakorlatról


Kedves Tanulóink!

Kérünk mindenkit, hogy az összefüggő szakmai gyakorlatról szóló igazolást legkésőbb 2015. augusztus 31-ig adják le a titkárságon. Ennek hiányában a tanuló nem bocsátható 2. évre!

 

Köszönettel: Iskolavezetés

Beiratkozás


Beiratkozás: 2015.június 24. 10:00-16:00
Hozni kell:
-          személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
-          születési anyakönyvi kivonat másolata
-          orvosi dokumentumok, szakértői vélemények másolata
-          diákigazolványhoz az Okmányirodából a papír
-          hiányzó dokumentumok (tanulói adatlap, védőnői adatlap, tankönyvtámogatási nyilatkozat (ha nem jár, akkor is),  szülői nyilatkozat)

Tankönyvek ára: 22535 Ft